Archief, 2de kwartaal 2016

26-04-2016
Het bestuur stelt zich voor


17-04-2016

Oprichtingsvergadering European Dwarf Club
Zaterdag 23 April 2016

TKV Clubgebouw
Bulkweg 1, Tiel
Aanvang 10.00 uur

Agenda

 1. Opening dagvoorzitter: Johnny Leeflang

  2. Vaststelling presentielijst

 3. Voorstellen aanwezigen en benoemen van individuele motivatie en verwachtingen.

Pauze: Hierin kan men zich opgeven als lid van de European Dwarf Club en als kandidaat-bestuurslid. Ook kan de contributie bij de penningmeester voldaan worden

 4. Benoemen Voorzitter.

 5. Voorstellen nieuw bestuur.

 6. Benoemen kascontrolecommissie

 7. Behandelen Statuten en huishoudelijk reglement *

 8. Activiteiten komend jaar.  

 9. Rondvraag

10. Sluiting

*Verzoek deze thuis al door te lezen en eventuele op/ aanmerkingen per pagina te noteren. Wij gaan ervan uit dat we allemaal gezamenlijk rond 12.00 gaan lunchen. De kosten bedragen hiervoor €10 per persoon.
I.v.m. de catering willen wij graag uiterlijk woensdag 20 april weten of u komt en met hoeveel personen. Wilt u dit doorgeven met een mailtje naar: infoeuropeandwarf@gmail.com

Na de lunch willen we graag m.m.v. de aanwezige keurmeesters een aantal dieren bespreken en gehanteerde begrippen verduidelijken. Hiervoor vragen wij de aanwezigen om 1 of 2 rammen mee te brengen. Deze uitnodiging hebben wij verstuurd aan iedereen die zich als kandidaat lid heeft aangemeld via onze website. Uiteraard kunt u geïnteresseerde introducees mee brengen.
Laten we er samen een mooie en leerzame dag van maken!!

Johnny Leeflang
Beoogd voorzitter

Theo Jansen
Beoogd secretaris

Marcel van Onna
Beoogd penningmeester