Aanmelding voor nieuwe leden

Onderschrijft u onze visie en wilt u samenwerken met gelijkgezinden?
Meld u zich dan nu aan als lid!

 • Donateur van de European Dwarf Club
 • Jeugdlid van de European Dwarf Club
  (deze is geldig tot en met het jaar waarin je 18 jaar wordt)
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jeugdleden betalen bij ons geen contributie. 
 • Lid:
  Ieder lid krijgt tevens een persoonlijke pagina op de clubwebsite.
  Hiervoor stuurt u per mail enkele foto’s die een goede indruk geven van uzelf en uw dieren.
  Deze foto’s mailt u naar webmaster@europeandwarf.club
  Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier, de foto’s voor de persoonlijke pagina en de verschuldigde contributie wordt u vermeld op de ledenlijst van de European Dwarf Club

De Jaarlijkse contributie is:

Donateur:  € 10,--     Minimum jaarbijdrage
Jeugdlid: €   0,--     Inclusief de persoonlijke webpagina
Lid: € 15,--     Inclusief de persoonlijke webpagina

U kunt uw contributie overmaken op rekeningnummer:
NL52 RBRB 0941 5279 48, 
BIC Code: RBRBNL21,
t.n.v European Dwarf Club Eerbeek

Lees hier de privacyverklaring van de EDC.

Aanmeldingspagina hier klikken.
1000 tekens over