Vraagprogramma

Programma voor de 4de Masterclass, van de European Dwarf Club op 29.12.2018
In het Clubgebouw T.K.V.
Bulkweg 1
4005 LB Tiel (NL)
Tijdens de show zijn wij bereikbaar via: 0344 613765 of 06 20164562.

Wie kan deelnemen? 
Alle leden van de European Dwarf Club en gastinzenders kunnen aan deze show deelnemen.

Wat kan er geshowd worden? 
Polen en kleurdwergen die voldoen aan de eisen van de Europese standaard kunnen worden ingezonden. Voor deze editie van onze Masterclass zijn alle dwergrassen die staan vermeld in de Europese Standaard van harte welkom. Dit betreft: Polish, Zwerg Widder, Zwerg Widder Rex, Zwerg Widder Angora, Zwerg Schecken, Zwerg Satin, Zwerg Angora, Zwerg Rexe, Zwergkaninchen Löwenkopf, Zwerg Fuchs Kaninchen en Zwerg Englische Schecken. neuzuchtung in Duitsland.
De dieren worden individueel beoordeeld er is geen competitie met (Zucht) groepen. 

Veterinair: 
Alle dieren dienen gevaccineerd te zijn tegen RHD 2. 
Een kopie van het entbewijs moet worden ingeleverd bij het inkooien van de dieren, bij de administratie van de Masterclass.
Veterinair toezicht op deze dag zal worden verzorgd door C.A. Pellikaan.

Tentoonstellingsbestuur:
 
Voorzitter: Johnny Leeflang, jeg.leeflang@hotmail.com 
Secretaris: Theo Jansen, secretaris@europeandwarf.club 
Penningmeester: Marcel van Onna, m.van.onna@glazenkamp.net 
Facilitaire zaken: Nelis Zaayer, nelis.zaaijer@live.nl 
Promotie van de show: Karel Schaessens, karel.schaessens@gmail.com 
Administratie: Bianca Gabbe, bianca.gabbe@web.de
Administratie: Bart v.d. Vlis, bartvandervlis@hotmail.com

Foto’s van uw dieren.
Tijdens deze dag zijn Willem en Martijn Hoekstra aanwezig om foto’s te maken. Laat uw mooiste dier(en) fotograferen door ze op het inschrijfformulier hiervoor aan te melden. Dit showseizoen zullen Willem en Martijn nergens anders fotograferen. Deze foto’s zijn voor eigen gebruik en worden digitaal naar u toegestuurd.
Wij zijn er blij mee u deze unieke mogelijkheid te kunnen bieden voor de gereduceerde prijs van € 7,-.
Fotograaf Willem & Martijn Hoekstra, info@willemhoekstra.com 

Bescherming van persoonlijke gegevens
Het dagelijks bestuur geeft aan voldoende technische maatregelen te hebben genomen om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen. Desondanks kan uitgebreide gegevensbescherming niet worden gegarandeerd wanneer persoonlijke gegevens op het internet worden gepubliceerd. De inzender neemt kennis van de risico's voor een mogelijke schending van persoonlijke rechten en is zich ervan bewust dat de persoonlijke gegevens ook beschikbaar zijn in landen die geen met Nederland vergelijkbare gegevensbeschermingsvoorschriften kennen en waar de vertrouwelijkheid, integriteit (onschendbaarheid), authenticiteit (authenticiteit) en de beschikbaarheid van persoonlijke informatie niet is gegarandeerd.

De inzender neemt vrijwillig de beslissing om zijn gegevens op internet te laten publiceren en kan op elk moment zijn toestemming tegenover het dagelijks bestuur intrekken. Hij gaat met de indiening van de inschrijving akkoord dat de European Dwarf Club de volgende persoonlijke gegevens:

 • voornaam, achternaam
 • Adres en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • emailadres
 • foto’s die in het kader van de Masterclass 2018 zijn gemaakt
 • overige gegevens, bijvoorbeeld prestaties
 • winnaarslijsten
 • prijswinnaars
 • tentoonstellingscatalogus
 • schenkingslijsten
 • overige lijsten
 • huldigingslijsten, etc.

zoals vermeld op de website van de club www.europeandwarfclub (online service / internet, toegangsadres) en in andere elektronische media en gedrukte media mag publiceren.

 

Kosten

Inschrijfgeld per dier

 

€ 5,00

Voor jeugdleden

 

€ 3,00

Administratiekosten

 

€ 5,00 (gratis voor EDC leden)

Lunch

 

€ 10,00 (gratis voor EDC sponsoren en keurmeesters)

Warm buffet (avond)

 

€ 15,00

Entrée tot show

 

gratis

Donatie / sponsoring   € 

Foto van uw dier door Willem en Martijn Hoekstra

 

€ 7,00


Sluiting inschrijving: 
10 December 2018, Of zoveel eerder, als de beoogde 600 inschrijvingen zijn bereikt.

Wijzigingen van oornummers:
Dit is mogelijk zonder extra kosten. Dit graag per mail voor 27 december naar: secretaris@europeandwarf.club

Showadres: 
Clubgebouw TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

Inkooien: 
Vrijdag 28 december Tussen 17.00 en 21.00 uur 
Zaterdag 29 december vóór 8.30 uur

 

Dagprogramma 29 December 2018

07.00 - 08.30 uur

     

Inkooien van de dieren

08.00 - 09.00 uur

     

Ontbijt *

09.00 - 09.30 uur

     

PowerPointpresentatie voor de inzenders en keurmeesterbriefing

09.30 - 13.00 uur

     

Keuringen waarbij inzenders en toeschouwers van harte welkom zijn om te kijken.

13.00 - 14.00 uur

     

Lunch

14.00 - 16.00 uur

     

Vervolg keuringen en eindkeuringen

16.00 - 17.00 uur

     

Nabespreken, gedachtewisselingen en fotograferen afronden

17.00 - 18.00 uur

     

Uitkooien en gezamenlijk de showruimte leegmaken & opruimen

18.00 uur       Prijsuitreiking van de Hoofdprijzen

18.30 uur

     

Fokkersavond met warm Buffet, Chinees-Indisch Buffet

22.00 uur

     

Afsluiting van de dag en huisreis


* Er staat voor iedereen ontbijt klaar.
  Dit wordt u aangeboden door de EDC met sponsoring door onze leden
  Janny Damstra, Cor v. Amerongen, Theo Jansen, Hans Valster, Willem de Wit
  en een zeer gulle bijdrage door Anton Meekma.


Keurmethodiek
Ieder ingezonden dier wordt deze dag 2 keer gekeurd.
In show A zijn Nederlandse keurmeesters actief
In show B zijn dit Duitse en Oostenrijkse keurmeesters
Hierbij gebruiken wij onze gedetailleerde scorekaarten met de Europese Standaard

Ongetwijfeld zullen er verschillen in beoordeling gaan optreden tussen Show A en Show B door verschillende interpretaties van de Europese Standaard. Door deze verschillen op deze dag transparant zichtbaar te maken hopen wij een bijdrage te leveren om tot Europese eenheid te komen. In de middag hebben we voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan en meningen uit te wisselen. Wij hopen dat alle aanwezigen, fokkers en keurmeesters veel kunnen leren op deze dag.

Omdat dit unieke treffen ook organiseerbaar moet zijn in een zeer beperkte tijd, willen wij maximaal 600 inzendingen toelaten op deze dag. Een maximum van plm. 45 dieren per keurmeester moet ons genoeg tijd geven om deze leerzame dag tot een goed einde te brengen.

 

Keurmeesters
Wij zijn blij dat de volgende keurmeesters hun medewerking aan deze unieke dag hebben toegezegd:

Martin Kok, NL

     

Johan Hinteregge, AT

Piet Huygens, NL

     

Manfred Kronawitter, AT

Gerard v.d. Poel, NL

     

Reinhold Kortstegge, D

Jan van Lune, NL

     

Markus Veerkamp, D

Eric Maas, NL

     

Patrick Schauerman, D

Bart v.d. Vlis, NL

     

Hartmut Henschen, D

Jorn Westerlaken, NL

     

Werner Hadder.D

Harald Adriaans. NL

     

Michael Gerker, D

Jan Vijfvinkel, NL

     

Thomas Rieswick,D

Karel Schaessens, B

     

Peter Lührs, D

Adri Hertog, NL

     

Brigitte Lührs, D

Tonny Oomen, NL

     

Holger Bierschenk, D

Jeff Hardin US

     

Rolf van Ahrens, D


Gerrit de Gooyer, NL reserve
     

Gisela Frenscher, D reserve


Jonnhy Leeflang, NL reserve
     

Thomas Klein, D, reserve

B   = België
NL  = Nederland
D     = Duitsland
AT    = Oostenrijk
US  = Amerika

Dieren te koop
Inzenders kunnen dieren te koop melden (Oornummer en minimumverkoopprijs vermelden in het veld Mededelingen)
De door u opgegeven verkoopprijs zal, inclusief 10% verkoopbemiddeling) op de TT-kooi worden zichtbaar gemaakt.
Bij het secretariaat zal een totaaloverzicht worden opgehangen aan de wand.
Hierop kunnen geïnteresseerden een verhoogd bod uitbrengen op het betreffende kooinummer.
Deze biedingen kunnen plaatsvinden tot 16.00 uur.
Vanaf 16.00 uur kunnen de gekochte dieren worden afgerekend en zal een uitkooikaart verstrekt worden.
Vanaf 16.30 kunnen de verkochte dieren worden afgerekend.

Het gezelligste treffen binnen onze hobby in Europa

Met ontbijt, lunch en een warm buffet tot slot.

Het beste prijzenpakket van de wereld

(met dank aan onze sponsors)
Zie onze Ereprijzentabel 

In alle GEVALLEN die hierboven niet beschreven zijn beslist het tentoonstellingsbestuur.