Hartelijk welkom bij de European Dwarf Club

Hallo vrienden van EDC 

Onderstaand de catalogus en de uitslagen van onze 5de Masterclass.
Wij wensen iedereen een goed uiteinde en een heel goed begin van 2023!
Bestuur EDC

Volledige catalogus 2022

Masterclass 2022

Beide Obmannen en de dagwinnaars even poseren voor de camera.
Van links naar rechts: H. v. Weelden, M. Hirschmann, F. Ross en B. Graf.

Internationale toenadering en samenwerking gaat al terug naar 1999 toen enkele jaren kleinschalige ontmoetingen werden georganiseerd, De “Euro-shows”.

Trouwe enthousiaste deelnemer vanaf het begin was Siegfried Werner uit Stadtroda in Thüringen. Fokker van hoge kwaliteit Blauw oog polen.

Ter nagedachtenis van deze gedreven fokker is de Siegfried Werner wissel trofee beschikbaar gesteld door Theo Jansen.
 Evenals in 2017 werd deze prijs dit jaar gewonnen door Arno Biergans met zijn prachtige blauw oog 97 + 97 pnt. Nogmaals van harte gefeliciteerd Arno.

De Siegfried Werner Trofee werd aan Arno Biergans uitgereikt door Eric Maas


Wat een belevenis was dat.

Vele bekende en nieuwe gezichten waren met hun topdieren naar Tiel gekomen. Nieuwe en oude vriendschappen gaf een unieke sfeer van gezamenlijke hobby beoefening, Niet tegen elkaar maar met elkaar Begin oktober was de club bijna dood.

Wat een geweldige prestatie van de organisatie om in amper 2 maanden deze dag voor te bereiden.
Keurmeesters bereid te vinden om belangeloos hun medewerking te verlenen aan deze unieke dag.
En niet te vergeten, inzenders die van heinde en verre kwamen om erbij te zijn. Justina uit Litouwen is wel het grootste voorbeeld van enthousiasme en betrokkenheid door haar dieren vooruit te sturen met een koerier. Vervolgens zelf met haar vriend met het vliegtuig naar Amsterdam te komen. Geweldig.

269 dieren werden 2 keer beoordeeld. De kwaliteit van de ingezonden dieren was bijzonder hoog met zeer veel dieren met 96,5 punten. De Obmannen waren streng, waardoor alleen de absolute uitblinkers werden beloond met 97 punten, en zelfs 1 keer met 97,5 pnt.

Een unieke prestatie werd geleverd door een Ijzergrauw jonge voedster van F. Ross. Deze topper won zowel de A-Show met Nederlandse en Belgische keurmeesters als ook de B-show met Duitse keurmeesters. Beide keurmeesters gaven 97 pnt. en met een totaal van 194 punten werd vervolgens ook de C-show gewonnen.
Dit was nog niet eerder vertoond, één dier dat alle 3 Shows won en met € 300 aan prijzengeld huiswaarts keerde. F. Ross nogmaals van harte gefeliciteerd met deze unieke prestatie.

Ook ZGM Hirschmann leverde een unieke prestatie. Hun Zwart Zilvervos Ram G23-521 werd zowel in Show A alsook in Show C uitgeroepen tot beste dier van het andere geslacht met 97.5 en 96.5 pnt.
Een andere ram uit deze stal G23-524, werd in Show B het beste dier van het andere geslacht, 3 x reservekampioen en met € 150 aan prijzengeld naar huis kunnen gaan is ook een topprestatie. Nogmaals van harte gefeliciteerd Mathias en Maria.

Masterclass 2022, voor velen het hoogtepunt van het jaar geweest.

De Catalogus is bewerkt en nu een compleet document geworden.
Mooie foto’s zijn gemaakt door Adi Avlas en haar assistent Anton Meekma.
De komende tijd zullen wij veel foto’s met jullie delen.

Grondig werden de dieren op alle standaardeisen beoordeelt.
Met grote dank aan ons keurmeesters korps:

Heleen v.d. Velden

Bernd Graf

Markus Veerkamp

Karel Schaessens

Jan Vijfvinkel

Harold Adriaans

Gerard v.d. Poel

A. Werling

Henri van Weelden

Hans Jürgen Nöske

Tonnie Oomen


Hallo Freunden von EDC,

Nachfolgend der Katalog und die Ergebnisse unserer 5. Masterclass.
Wir wünschen allen einen guten Abschluss und einen sehr guten Start ins Jahr 2023!
Vorstand EDC

Gesamtkatalog 2022

Masterclass 2022

Was war das für ein Erlebnis.
Viele bekannte und neue Gesichter waren mit ihren Spitzentieren nach Tiel gekommen. Neue und alte Freundschaften gaben eine einzigartige Atmosphäre gemeinsamer Hobbypraxis, Nicht gegeneinander, sondern miteinander Anfang Oktober war der Club fast tot.

Was für eine großartige Leistung der Organisation, diesen Tag in knapp 2 Monaten vorzubereiten. Finden Sie Preisrichter, die bereit sind, an diesem einzigartigen Tag mitzuwirken.

Und nicht zu vergessen die Teilnehmer, die von nah und fern angereist sind, um dabei zu sein. Justina aus Litauen ist das beste Beispiel für Enthusiasmus und Engagement, indem sie ihre Tiere mit einem Kurier voraussendet. Dann mit ihrem Freund mit dem Flugzeug nach Amsterdam zu kommen. Großartig.

269 Tiere wurden 2 mal bewertet. Besonders hoch war die Qualität der eingereichten Tiere, viele Tiere erzielten 96,5 Punkte. Die Obmannen waren streng, sodass nur die absolut Besten mit 97 Punkten belohnt wurden, einmal sogar mit 97,5 Punkten.

Eine einzigartige Aufführung wurde von einer jungen Eisengraue Häsin von F. Ross geliefert. Dieser Topper gewann sowohl die A-Schau mit holländischen und belgischen Richtern als auch die B-Schau mit deutschen Richtern. Beide Richter gaben 97 Punkte und mit insgesamt 194 Punkten wurde auch die C-Schau gewonnen.

So etwas hatte es noch nie gegeben, ein Tier, das alle 3 Shows gewann und mit 300 € Preisgeld nach Hause ging. Nochmals herzlichen Glückwunsch an F. Ross zu dieser einzigartigen Leistung.

Auch ZGM Hirschmann lieferte eine einzigartige Leistung ab. Ihr Weisgrannen Schwarz Rammler  G23-521 wurde sowohl in Show A als auch in Show C mit 97,5 und 96,5 Punkten zum besten Tier des anderen Geschlechts erklärt.

Ein weiterer Rammler aus diesem Stall, G23-524, wurde bestes Tier des anderen Geschlechts in Schau B, 3 x Reservesieger und mit 150 € Preisgeld nach Hause gehen zu können, ist auch eine Top-Leistung. Nochmals herzlichen Glückwunsch Mathias und Maria.


Met dank aan onze sponsers: