Skip to main contentWelkom bij de European Dwarf Club

Hallo Dwergenvrienden van de European Dwarf Club,

Bij de ontwikkeling van deze website kwamen een aantal vragen bij ons op. Iemand die deze site bezoekt heeft een aantal vragen. Waar staat deze club nou voor en wat doen ze eigenlijk, wat voor een doel hebben ze voor ogen? 

De club is ontstaan doordat een aantal enthousiaste fokkers die een Europese Kleurdwerg wilden fokken. Een Kleurdwerg of Pool die voldoet aan de Europese Standaard eisen. Dan moet je wel een doel formuleren.

Het doel van de European Dwarf Club (afgekort EDC) is:

  • Het in stand houden van de kwaliteit van Europese Dwergen in geïnteresseerde Europese landen; 
  • Het nemen en/of bevorderen van maatregelen ter verbetering van Euro Dwergen; 
  • Het nemen en/of verbeteren van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van deze konijnenrassen; 
  • Een bijdrage te leveren aan de maatregelen die leiden tot het verantwoord en zorgvuldig fokken van deze konijnenrassen; 
  • Het tegengaan dan wel verhinderen van handelingen strijdig met de voorgaande punten; 
  • fokkers en liefhebbers van Europese Dwergen, in Europa, nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in de fokkerij van dit ras voor te lichten alles in de ruimste zin van het woord.

Op deze site vind u alle benodigde informatie. Wordt je lid van de European Dwarf Club, dan krijg je als lid een geheel eigen pagina op de site. De Europeaan Dwarf Club zet zich in voor het welzijn van dieren.